Projecten en activiteiten

Projecten

Hier vindt u informatie over projecten die door de Wijkse Werkplaats of in samenwerking met maatschappelijke partners worden uitgevoerd. In deze projecten worden mensen naar werk begeleid. Dit kan zijn via dagbesteding, vrijwilligerswerk, werk met ondersteuning of regulier werk. Hieronder staan enkele projecten genoemd. Misschien zit er iets voor u bij?

Een selectie van de projecten en activiteiten

Kringloopwinkel
Nogges is een kringloopwinkel in Wijk bij Duurstede, waar mooie producten een tweede kans krijgen. Mensen die het niet altijd even makkelijk hebben kunnen hier werken. Om kansen en uitdagingen te krijgen met werkplezier en een vaste dagindeling. Meer informatie lees je in de flyer.

Kinderboerderij
Dit-is-Het Arbeid met Zorg is een kleine zorginstelling in Wijk bij Duurstede die werk biedt aan, wat zoveel mogelijk lijkt op ‘gewone’ banen. Zoals op de Wijkse kinderboerderij. Ook heeft Dit-is-Het een borduur- en bedrukkingsatelier. Meer informatie lees je in de flyer.

Schoon Wijk
De Wijkse loods is een organisatie in Wijk bij Duurstede, die probeert kwetsbare groepen te laten meedoen in de samenleving. Ook werkt de Wijkse Loods eraan mee, dat deze mensen zich beter kunnen redden in het dagelijkse leven. Het team van Schoon Wijk gaat met de auto op pad om de gemeente schoon te houden. Meer informatie lees je in de flyer

Taalles bij werkgevers
Een aantal nieuwkomers zijn naast hun taalschool een aantal dagdelen bij fruitteler Jacco Merkens aan de slag. Dit onder begeleiding van een taalcoach. Zo leren zij de Nederlandse taal ook in de praktijk te gebruiken en maken ze kennis met de Nederlandse werkcultuur.

Fruitteelt (Zomer 2017)
Wegens succes wordt is dit project wederom herhaald. Door te werken in de fruitteelt doen mensen weer werkervaring op. Verschillende fruittelers in Wijk bij Duurstede doen hieraan mee.  

ParticipatiePunt Wijk
Het ParticipatiePunt Wijk (PPW) is opgericht om mensen die onder de Participatiewet vallen in onze gemeente een activeringsaanbod te kunnen aanbieden. Door middel van sociale participatie wordt de stap richting betaald werk verkleind. Vanuit het PPW is het mogelijk om aan verschillende activiteiten deel te nemen, bijvoorbeeld het project Wijk voor Elkaar en het Taalhuis.

Het PPW is een samenwerking tussen de RSD en de coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk, Frank Brouwer en de coördinator van het RSD team in Wijk Bij Duurstede, bereikbaar op maandag en woensdag via telefoonnummer 030 69 29 594, of email wijkbijduurstede@rsdkrh.nl .

Het TaalHuis
Een van de georganiseerde activiteiten die het ParticipatiePunt Wijk kan aanbieden is het TaalHuis. Alle inwoners van Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek die beter willen leren lezen, schrijven en spreken zijn hier aan het goede adres.

Taal is belangrijk in het dagelijks leven. Wie de Nederlandse taal niet of niet goed beheerst, ondervindt daar elke dag weer nare gevolgen van: formulieren kunnen niet (goed) worden ingevuld, informatie op internet is slecht te begrijpen, (klein)kinderen kunnen niet worden voorgelezen en zo zijn er nog veel meer voorbeelden te noemen. Door aan de slag te gaan in het TaalHuis, kunnen inwoners beter meedoen in de Wijkse samenleving en wordt de kans op werk zelfs vergroot.

De vrijwillige medewerkers van het TaalHuis hebben eerst een opleiding gehad en de meesten van hen hebben een onderwijsachtergrond. De vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd om mede-inwoners vooruit te helpen. Ze geven individuele begeleiding en daarnaast is er ondersteuning in kleine groepen. 

Aanmelden
Het TaalHuis is gevestigd bij de bibliotheek in het gemeentehuis van Wijk Bij Duurstede. Aanmelden kan aan de balie bij Loket Wijk of via taalhuis@stichting-binding.nl

Wijk voor Elkaar (vanaf juni 2010, doorlopend)
Voor mensen met of zonder een uitkering, die door het opdoen van (sociale) vaardigheden weer een zinvolle plek in de samenleving krijgen.
Mensen in een sociaal en/of maatschappelijk isolement worden actief gecoacht naar een functie als zelfstandig vrijwilliger. De deelnemer krijgt hierdoor weer structuur in zijn/haar leven en kan gaan bouwen aan zijn/haar eigenwaarde. Door deel te nemen aan vrijwilligersprojecten staat de deelnemer weer in contact met de maatschappij en wordt een begin gemaakt met het doorbreken van het sociale/maatschappelijke isolement. Iedere vorm van vrijwilligerswerk kan voor dit project in aanmerking komen. De deelnemer stapt in op een trede van de participatieladder en wordt stap voor stap naar een hogere trede gecoacht.
Uitgevoerd door: Stichting Binding